Vanuit één hoofdshop meerdere expert shops of subshops voeden? Rosegaar.nl kan dit voor u realiseren! Zowel vanuit Magento of vanuit XML of een database, Rosegaar.nl zoekt samen met u naar de beste oplossing en zorgt voor een goede implementatie. Hierdoor hoeft u slechts één catalogus up-to-date te houden terwijl uw producten op alle plaatsen over de goede informatie beschikt.

 

Expert shops

Rosegaar.nl verzorgt...

  • SEO
  • Contentvoorziening
  • Google Analytics
  • W3C Valid
  • Meertalig
  • Externe koppeling
  • Responsive
  • Webshop
  • Expert shops
 
 

Heeft u ook een uitdaging voor ons? Heeft u ook een uitdaging voor ons?